Η ομόρρυθμος εταιρία «A&Μ ΛΑΓΓΟΥΣΗΣ» συστάθηκε το 2005 και ειδικεύεται στον σχεδιασμό, επίβλεψη και κατασκευή πάσης φύσεως έργων Πολιτικού Μηχανικού:

 • Σχεδιασμό και κατασκευή κτηριακών έργων.
 • Ανακατασκευή, συντήρηση και στατική ενίσχυση υφιστάμενων κτηρίων.
 • Επίβλεψη και κατασκευή λιμενικών και υδραυλικών έργων.
 • Σχεδιασμό και κατασκευή βαθιών εκσκαφών, θεμελιώσεων και έργων αντιστήριξης.
 • Επίβλεψη και κατασκευή έργων οδοποιίας.
 • Τοπογραφική αποτύπωση εκτάσεων.

Πρόκειται για μία οικογενειακή επιχείρηση, με τριακονταετή εμπειρία (από το 1979) στον χώρο των μελετών και κατασκευών και συνεργάτες σε Ευρώπη και Αμερική, η οποία στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε θέματα μελέτης και κατασκευής δομοστατικών, γεωτεχνικών, υδραυλικών και λιμενικών έργων.

Δεδομένης της επιστημονικής κατάρτισης των συνεργατών μας και της τεχνογνωσίας των συνεργείων μας εγγυόμαστε: την πληρότητα και ακρίβεια κάθε μελέτης, την ποιότητα και λειτουργικότητα κάθε κατασκευής, την αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος έργου και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας με σεβασμό στους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Επωφεληθείτε από την τριαντακονταετή εμπειρία της εταιρείας μας και τις πολλαπλές δραστηριότητες του γραφείου μας:

 • Έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Τακτοποίησεις ημιυπαιθρίων και άλλων χώρων (Ν. 3843/10)
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτηρίων, έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών
 • Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων
 • Μελέτες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών
 • Αντιπαροχές - αγορές οικοπέδων
 • Πωλήσεις διαμερισμάτων - ακινήτων

Copyright © 2010, Σχεδιασμός ιστοσελίδων NaftilosWeb.gr, Φιλοξενία ιστοσελίδων Naftilos Technology Stores, Προώθηση ιστοσελίδων Epaggelmaties.gr